title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Thứ hai, 20/02/2012, 17:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

Theo đó, Th tướng quyết đnh đi tên "Quy chế qun lý hot đng ca nhà thu nước ngoài trong lĩnh vc xây dng ti Vit Nam" ban hành kèm theo Quyết đnh s 87/2004/QĐ-TTg thành "Quy chế qun lý nhà thu nước ngoài hot đng xây dng ti Vit Nam".

Song song với việc đổi tên Quy chế thì đối tượng và phạm vi áp dng Quy chế cũng được sa đi.

Cụ thể, tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg thì Quy chế áp dụng đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình.

Còn tại Quyết định mới ban hành quy định như sau: "Quy chế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng".

Cũng theo Quyết định này, hồ sơ thay đổi từ mẫu đơn xin cấp giấy phép thầu thành mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thầu.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu được quy định cụ thể là 01 bộ hồ sơ, được nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan cấp phép để được xem xét cấp giấy phép thầu tại Việt Nam.

Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu của Bộ Xây dựng).

b) Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đầu thầu hoặc quyết định chọn nhà thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, Giấy phép hoạt động tư vấn đối với cá nhân) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nươc, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 3 năm gần nhất đối với nhà thầu trúng gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam.

đ) Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

 Thời gian xem xét để cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài được giảm 05 ngày xuống còn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Quyết định 03/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm