title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Sửa đổi một số điều Nghị định số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT
Thứ sáu, 13/05/2011, 18:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

 
(SQHKT) - Ngày 05/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Nghị định quy định rõ, ngoài những nội dung được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOT và Dự án BTO phải bao gồm 5 nội dung sau:
1- Phân tích sự cần thiết và những lợi thế của việc thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO so với các hình thức đầu tư khác;
2- Xác định hàng hóa, dịch vụ và giá, phí dự kiến thu từ việc Công trình dự án;
3- Xác định thời gian xây dựng, khai thác và phương thức tổ chức quản lý, kinh doanh Công trình dự án;
4- Xác định các điều kiện, phương thức chuyển giao và tiếp nhận Công trình dự án phù hợp với quy định tại Chương VI Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;
5- Đề xuất áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh của Chính phủ (nếu có) phù hợp với quy định tại Chương VII Nghị định 108/'2009/NĐ-CP.
Ngoài 6 lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc Dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành, quản lý các công trình hiện có (theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP), Nghị định 24/2011/NĐ-CP quy định bổ sung thêm 1 lĩnh vực được bổ sung mới là "các công tình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và trụ sở làm việc của các cơ quan nhàn nước".
Được biết, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2011.
 
 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm