title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Thứ bảy, 02/07/2022, 07:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 1/7/, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam TP khóa XI (2019 - 2024). Tham dự hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các đại biểu.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận định, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM đã luôn khắc phục để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương 4, khóa 12; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận từ TP đến cơ sở; phối hợp tổ chức Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, nhân rộng nhiều gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TPHCM phát động. Các phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các giới, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia; đã xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới, điển hình, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng trong cộng đồng khu dân cư.

Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân như tập trung lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tích cực triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã ngày càng nâng chất và đạt hiệu quả.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Hoạt động vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; vừa tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương phát động, vừa có cách làm sáng tạo riêng của TPHCM.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, từ hoạt động thực tiễn của MTTQ TPHCM ở một địa bàn trọng yếu, năng động, dân số đông, nhiều vấn đề phức tạp,… Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần đề xuất với Thành ủy, phối hợp với HĐND, UBND TP ban hành Nghị quyết liên tịch để thực hiện thí điểm nhằm bổ sung thêm thực tiễn để Trung ương triển khai trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ TP cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân; làm cho Mặt trận TP trở thành địa chỉ tin cậy của Nhân dân, để người dân thông qua Mặt trận phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền TP.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ủy ban MTTQ TP nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận TP và các tổ chức chính trị-xã hội; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Nhân dân; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

MTTQ TP cùng với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, nửa nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh nhiều sự kiện lớn của đất nước và TPHCM, tác động sâu sắc đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, đất nước và TPHCM đã bị  tác động nặng nề của của đại dịch COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, gây ra những tổn thất to lớn về người và của.

Dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng hệ thống chính trị TP đã cố gắng duy trì các hoạt động nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo;... Đặc biệt là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, sức mạnh đó được lan tỏa mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn, mỗi người dân Việt Nam, mỗi người dân TP lại với nhau để cùng vượt qua những tháng ngày khốc liệt nhất, cam go nhất đế chiến thắng đại dịch COVID-19. Những kết quả đáng ghi nhận đó chính nhờ có sự đóng góp quan trọng của cả hệ thống chính trị, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân TP, trong đó có vai trò của MTTQ Việt Nam TP.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kỳ vọng và luôn tin tưởng MTTQ Việt Nam TPHCM trong thời gian tới sẽ làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; cá nhân bà Tô Thị Bích Châu và Ban Phong trào - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Văn phòng, Ban Dân tộc Tôn giáo, Ban Tuyên giáo Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và cá nhân ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của TP. 110 cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa