title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Thứ ba, 28/05/2019, 02:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Thanh tra TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định liên quan để ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND TP về ban hành Quy chế bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng theo hướng cụ thể, chi tiết, đồng bộ;

Trong đó, phân rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; sửa đổi, bổ sung cách thức khen thưởng để thực sự góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng không để lọt lộ thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu việc xây dựng kế hoạch rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa