title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường bảo vệ nguồn nước cho TP
Thứ tư, 05/06/2019, 06:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn TP, UBND TP vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn nước sông, bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu việc tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách trong việc triển khai thực hiện các dự án cấp nước an toàn.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng quy chế phối hợp với UBND các quận-huyện nơi có tuyến ống cấp nước đi qua để đảm bảo an toàn cho các tuyến ống cấp nước, phối hợp xử lý khi có trường hợp xâm phạm tuyến ống cấp nước, hành lang an toàn tuyến ống cấp nước.

Sở Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu cấp phép cho các phương tiện xe máy, thiết bị và cấp phép đào đường kịp thời để xử lý các sự cố về cấp nước.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa