title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
Thứ sáu, 21/05/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá đất động sản; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất; xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản...; thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa