title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân định kỳ
Thứ tư, 03/03/2021, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 2/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TPHCM năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tiếp công dân TP Phan Thanh Tuấn cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, trong năm 2020 UBND TP đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực hiện việc tổ chức, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn TP.

Ngoài ra, UBND TP đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ giải quyết vụ việc khiếu nại đông người trên địa bàn TP, tiếp tục chỉ đạo các sở - ngành khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất giải quyết cho TP những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương…

Việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo thời hạn theo quy định. Tỷ lệ xử lý đơn tại các sở - ngành, quận - huyện trong năm 2020 đều đạt tỷ lệ cao (từ 90% trở lên).

Công tác phối hợp giữa các sở - ngành và UBND các quận - huyện trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; khi có văn bản trao đổi gửi các đơn vị đề nghị đều có xác định thời hạn phúc đáp các vụ việc, có theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện để đáp ứng yêu cầu thời gian phối hợp giải quyết.

Cụ thể trong  năm 2020, trên địa bàn TP đã tiếp 30.157 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, giảm 13.470 lượt, tỷ lệ giảm 30,88% so cùng kỳ năm 2019.

Về tiếp nhận, xử lý đơn, toàn TP đã tiếp nhận 36.881 đơn, giảm 9.545 đơn, tỷ lệ giảm 20,56% so cùng kỳ; trong đó 9.031 đơn không đủ điều kiện xử lý, 27.850 đơn đủ điều kiện xử lý. Số lượng đơn phải xử lý là 27.850 đơn (bao gồm 1.282 đơn kỳ trước chuyển sang); trong đó, đã xử lý 27.237 đơn, đạt tỷ lệ 97,8%, còn đang tiếp tục xử lý 613 đơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đề nghị Ban Tiếp công dân TP, các sở - ngành, TP Thủ Đức và các quận - huyện tiếp  tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chú trọng thực hiện lồng ghép với quy định về trách nhiệm giải trình, về tiếp cận thông tin để người dân hiểu, nắm chắc và thực hiện các quyền dân chủ của mình đúng trình tự, thủ tục, quy định và góp phần nâng cao hiệu quả giám sát trong quá trình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc phát sinh từ cơ sở, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tập trung và tiếp tục tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của UBND TP về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở - ngành và UBND các quận - huyện nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho công dânTổ chức thực hiện tốt văn bản số 4684/UBND-NCPC ngày 5/12/2020 về việc triển khai thi hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện liên thông phần mềm “Quản lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo” đến sở - ngành, quận - huyện và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020. 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa