title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm tiếng ồn
Thứ hai, 22/03/2021, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan về tiếng ồn. Thời gian thực hiện từ ngày 25/3 đến 30/6 với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”.

Theo đó, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư để người dân biết, hiểu, cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư chấp hành các quy định về tiếng ồn, hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gia đình gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư; kết hợp việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động làm phát sinh tiếng ồn trong khu dân cư thông qua hình thức tuyên truyền, nhắc nhở để người vi phạm khắc phục và chuyển biến nhận thức.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa