title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường giám sát hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TP
Thứ sáu, 12/04/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm chấn chỉnh, củng cố hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TP, UBND TP vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP tăng cường giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được duyệt; đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý, phương án cơ cấu lại các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các Quỹ yếu kém, cán bộ vi phạm và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh.

UBND các quận-huyện (2, 5, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè và Củ Chi) có trách nhiệm tăng cường quản lý cán bộ, nhân sự làm việc tại các Quỹ Tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm cũng như quản lý hoạt động của Quỹ tại địa bàn, đảm bảo lành mạnh, phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống.

 

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định có liên quan đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, tạo điều kiện để người dân và thành viên Quỹ nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động của các Quỹ.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa