title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm
Thứ ba, 07/05/2019, 01:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP trong năm 2019, UBND TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: học sinh, sinh viên, người lao động không có việc làm ổn định, các chủ cơ sở và nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

UBND TP cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm cũng như công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường quản lý người nghiện ma túy; tổ chức kiểm tra, đánh giá về xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; quản lý chặt chẽ địa bàn không để xảy ra tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp tại nơi công cộng; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đế xảy ra tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục kéo dài trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý triệt để; đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS…

Các sở-ngành, quận-huyện cần đề ra kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia nhằm đạt mục tiêu nhanh chóng kéo giảm rõ rệt tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội và dịch HIV trên địa bàn TP, tạo môi trường bình yên, thuận lợi cho sự đầu tư, phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin mới hơn
Tin đã đưa