title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp
Thứ tư, 22/05/2019, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, UBND TP đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thường xảy ra tranh chấp lao động, đình công; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; đối thoại định kỳ ít nhất 6 tháng/lần với cộng đồng doanh nghiệp để thông tin, giải đáp về các chính sách, pháp luật lao động.

Liên đoàn Lao động TP được giao hướng dẫn nội dung, quy trình tổ chức đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động để cán bộ công đoàn cơ sở tham khảo, đề xuất với chủ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối thoại, kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở; đôn đốc, kiểm tra công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp.

Các cơ quan liên quan được giao xây dựng kênh đối thoại, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các doanh nghiệp, tổ chức thành viên đế có biện pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến nghị đơn vị chấp hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

UBND quận-huyện cần quy định trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể trong việc liên hệ, nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để có biện pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; đối thoại định kỳ ít nhất 6 tháng/lần với cộng đồng doanh nghiệp để thông tin, giải đáp về chính sách, pháp luật lao động; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật lao động…

Ngoài ra, các cơ quan báo, đài TP cần đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đặc biệt chú trọng các nội dung: chính sách người lao động; công tác chăm lo của các tổ chức công đoàn; các hội nghị đối thoại với người lao động; các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp...

Tin mới hơn
Tin đã đưa