title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
Thứ ba, 07/05/2019, 00:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Công an TP và UBND các quận-huyên thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh biến tướng, tiềm ẩn tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.

Riêng Công an TP cần tăng cường kiểm tra, đấu tranh xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có dấu hiệu cờ bạc trên địa bàn; đồng thời chấn chỉnh công tác phối hợp, hỗ trợ các lực lượng kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của TP khi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động sau 22 giờ nói riêng; không để xảy ra tình trạng tương tự tại quận Bình Tân.

UBND các quận-huyện cần tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động sau 22 giờ, hoạt động có dấu hiệu cờ bạc trên địa bàn; đồng thời vận động nhân dân tham gia ngăn chặn, đấu tranh tố giác các cơ sở kinh doanh này.

Tin mới hơn
Tin đã đưa