title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế
Thứ ba, 25/06/2019, 15:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Trước tình hình thu ngân sách đang gặp khó khăn, UBND TP đã giao Cục Hải quan kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điêm nhằm kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là ma túy.

Cục Thuế TP tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời không để đối tượng lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, trốn thuế, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP cần chỉ đạo các tô chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng; theo dõi và giám sát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng ở mức độ hợp lý, an toàn và đáp ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng, khai thác/sử dụng vốn hiệu quả, cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng an toàn, không đế xảy ra rủi ro, đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn hệ thống; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và UBND TP như: chương trình cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường, chương trình cho vay đối với các dự án kích cầu... ; tham mưu mô hình thống nhât trong thanh toán đôi với dịch vụ công của TP, phù hợp với từng loại hình dịch vụ, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

* UBND TP cũng chấp thuận trình HĐND TP thông qua chương trình nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương vay vốn ODA Chính phủ Ý.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa