title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn TPHCM
Thứ năm, 27/05/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn TPHCM nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ và hội viên các tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn TP trong các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Kế hoạch cũng nhằm thực hiện tinh thần nêu gương của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động TP trong việc chống chất thải nhựa; làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt…; tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng loại bao bì nhựa này và thay thế bằng sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

TCQ

Tin mới hơn
Tin đã đưa