title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý tổ chức hành nghề luật sư
Thứ năm, 02/05/2019, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn các sở-ngành, UBND các quận-huyện thực hiện kiểm tra trong công tác quản lý hành nghề luật sư; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu liên thông giữa các cơ quan trong quản lý tổ chức hành nghề luật sư; tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; chấn chỉnh hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động luật sư và hành nghề luật sư.

Đoàn Luật sư cần tăng cường phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư cho đội ngũ luật sư; khuyến khích các luật sư tham gia góp ý xây dựng pháp luật; nâng cao công tác bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề; nghiên cứu cách thức quản lý đội ngũ luật sư theo hướng chuyên nghiệp; phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi tham gia tố tụng…

UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ điều chỉnh quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng phân cấp cho quận, huyện thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm của tổ chức hành nghề luật sư; nghiên cứu cơ chế cho địa phương chủ động quyết định việc phân cấp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư giữa cấp tỉnh và cấp huyện; xây dựng phần mềm quản lý các tổ chức hành nghề luật sư trên cả nước cũng như xây dựng cơ chế khen thưởng, đánh giá các tổ chức hành nghề luật sư…

Tin mới hơn
Tin đã đưa