title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý về nhà chung cư
Thứ sáu, 24/05/2019, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng công trình nhà chung cư, trong đó cần xác định phần diện tích sở hữu chung và sở hữu riêng của các chủ sở hữu, không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau; giám sát việc thực hiện cam kết của các chủ đầu tư trong quá trình khai thác, quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư cho phù hợp với thực tế.

UBND TP sẽ đưa hệ thống tổ chức cấp phường-xã, thị trấn tham gia vào công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn.

Tin mới hơn
Tin đã đưa