title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Thứ năm, 27/06/2019, 00:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 27/6, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Sớm chấm dứt ‘tham nhũng vặt’ trong giải quyết công việc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân đã vào cuộc tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến rõ rệt và chuyển biến tích cực. Thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, tổ chức và cơ chế lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được hoàn thiện. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng có chuyển biến tích cực, nhất là việc phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án lớn, được xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Điều đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở đó, ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10-CT/TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Việc phổ biến, quán triệt rộng rãi Chỉ thị này có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính kỷ cương, liêm chính; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại điểm cầu TPHCM

TPHCM sẽ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP nên đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các sở - ban - ngành, doanh nghiệp thuộc TP, UBND các quận - huyện, phường xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể, Đảng bộ và chính quyền TP đã thực hiện nhiều giải pháp như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, môi trường; công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo TP đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ngành TP, Chủ tịch UBND các quận - huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TP đã giao các sở - ngành, UBND quận - huyện đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, thanh tra chuyên ngành đối với các ngành, lĩnh vực thường xuyên có dư luận về tiêu cực, “tham nhũng vặt” như: tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông; công tác cập nhật biến động, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận về đất đai, nhà ở; hoạt động cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, phát hiện, xử lý nghiêm và công khai một số vụ việc “tham nhũng vặt” điển hình…

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết, trong thời gian tới, UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về cải cách hành chính, tổ chức đối thoại giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức pháp luật phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, nhân dân, doanh nghiệp; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa