title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tháng 5/2019: Sẽ tổ chức hội thảo quốc tế chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Thứ năm, 04/04/2019, 04:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Ban Điều hành “Chương trình hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2019 - 2025” và quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, chế độ tài chính của Ban Điều hành.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng được giao phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Ban Điều hành “Chương trình hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2019 - 2025” và quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, chế độ tài chính của Ban Điều hành; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp đang nghiên cứu và đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước; tham mưu cơ chế, chính sách về tài chính đối với các hoạt động nghiên cứu, đặt hàng của TP do Ban Điều hành đề xuất, sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên sự nghiệp khoa học và công nghệ của TP.

 

Trong tháng 5/2019, UBND TP sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế đi sâu vào các chuyên đề ứng dụng AI.

 

* Dự kiến vào ngày 6/4/2019, lãnh đạo TP cũng sẽ tổ chức buổi gặp mặt với chuyên gia trí thức và doanh nhân kiều bào để nghe đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp xây dựng TPHCM trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính khu vực.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa