title Xây dựng nông thôn mới

Tháng 9/2019: TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Thứ hai, 06/05/2019, 08:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2010 – 2020 trong tháng 9/2019, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2010 - 2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030.

Hội nghị cũng sẽ nghe các huyện trình bày một số cách làm tiêu biểu đóng góp xây dựng nông thôn mới TP; việc thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của các đơn vị cũng như việc hiến đất của các hộ dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tin mới hơn
Tin đã đưa