title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng
Thứ bảy, 18/02/2012, 17:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát là phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25/11/2011 của Quốc hội và Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 9/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề sau: Chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông qua kế hoạch và phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương trong toàn quốc; Điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm