title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Thứ ba, 18/12/2018, 23:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBDN thành phố vừa ban hành Quyết định số 5346/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố (Ban chỉ đạo) gồm 15 thành viên, do Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn thành phố; chỉ đạo tổ chức kiểm tra các đơn vị tư vấn về lập quy họach sử dụng đất trong việc chấp hành các quy định về điều kiện hành nghề tư vấn, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới bảo đảm hoàn thành theo quy định của pháp luật đất đai.

TH

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm