title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020-2035”
Thứ bảy, 09/10/2021, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020-2035”.

Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên, do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND TP triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020-2035”; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai Đề án hiệu quả; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, trong giai đoạn thực hiện Đề án.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Văn Hòa Bình, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, làm Tổ trưởng.

Tổ Giúp việc có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc triển khai các công tác, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp triển khai Đề án.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa