title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Ban Điều phối dự án “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng”
Thứ sáu, 25/03/2011, 22:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung
(SQHKT) – Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 198/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Điều phối dự án “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
Theo đó, ban điều phối gồm có 12 thành viên, do Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban.
Ban Điều phối dự án có nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch công việc hàng năm của Dự án bảo đảm phù hợp với kế hoạch tài chính và các quy định trong văn kiện dự án; chỉ đạo Chủ dự án, Ban Quản lý dự án và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công việc, kinh phí hàng năm và tiến độ chung của dự án; Theo dõi, tổng hợp, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm