title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
Thứ năm, 06/12/2018, 07:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP và hợp nhất với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP (trực thuộc Sở Giao thông vận tải).

Ban Quản lý có chức năng làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị) và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao…

Trụ sở chính của Ban đặt tại số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1.

* UBND TP cũng quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng giúp UBND TP theo dõi, quản lý hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP, trừ nội dung nhân sự lãnh đạo Ban và các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài. Thời gian ủy quyền là 5 năm.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa