title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Thứ hai, 15/08/2011, 17:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (Ban Quản lý) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quản lý và tổ chức thực hiện các chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm