title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Thứ năm, 17/02/2011, 18:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 82/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19. Quyết định này thay thế Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và bãi bỏ Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Nội dung
Theo đó, Ban Quản lý có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
Được biết, Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức gồm có Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm