title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 09/05/2012, 23:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND về cho phép thành lập Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các công chứng viên đang hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội viên là công chứng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả.

Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm