title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức
Thứ sáu, 14/05/2021, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất Hội Doanh nghiệp của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phê duyệt, tuân thủ theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Thủ Đức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Xem Quyết định tại đây

* UBND TP cũng đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh TP Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh TP Thủ Đức là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Thủ Đức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Xem Quyết định tại đây.

CQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa