title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Thủ Đức
Thứ sáu, 14/05/2021, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của quận 2 và quận Thủ Đức.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Thủ Đức là tổ chức xã hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Thủ Đức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Xem Quyết định tại đây

* UBND TP cũng đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Người mù TP Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất Hội Người mù của quận 9 và quận Thủ Đức.

Hội Người mù TP Thủ Đức là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phê duyệt, tuân thủ theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Thủ Đức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Xem Quyết định tại đây.

TCQ

Tin mới hơn
Tin đã đưa