title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Hội đồng Phát triển ngành thương mại điện tử TPHCM
Thứ ba, 12/01/2021, 14:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Phát triển ngành thương mại điện tử TPHCM.

Hội đồng này có nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP; kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm; thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn để kịp thời đề xuất những nội dung cần điều chỉnh về chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/1/2021.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa