title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp tỉnh
Thứ năm, 05/04/2012, 21:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp tỉnh, do Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp tỉnh theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm