title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Liên đoàn Bắn súng TPHCM
Thứ năm, 09/05/2019, 06:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép thành lập Liên đoàn Bắn súng TPHCM. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện sắp xếp tổ chức, bộ máy của các hội - tổ chức phi Chính phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tăng cường quản lý hoạt động của các hội - tổ chức phi Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi để các hội - tổ chức phi Chính phủ hoạt động đúng hướng và hiệu quả; kịp thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các hội - tổ chức phi Chính phủ vi phạm.

Ngoài ra, các hội - tổ chức phi Chính phủ có tôn chỉ, mục đích hoạt động trùng lặp, tương đồng cũng cần được sắp xếp lại, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa