title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Tạp chí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 14/04/2021, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Tạp chí Giáo dục TPHCM thuộc UBND TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo dục TPHCM thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM với tên gọi chính thức là “Tạp chí Giáo dục TPHCM” có trụ sở đặt tại số 300 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Xem Quyết định tại đây.

* UBND TP cũng ban hành Quyết định Thành lập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM với tên gọi chính thức là “Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn” có trụ sở đặt tại TPHCM.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa