title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố
Thứ sáu, 25/02/2011, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND thành lập Tổ Chuyên gia (Tổ Chuyên gia) lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Tổ Chuyên gia gồm các thành viên, cụ thể:

1.    Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng;

2.    Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ phó;

3.    Ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng Ban Thường trực các dự án nâng cấp đô thị, Sở Xây dựng, Thành viên;

4.    Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

5.    Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

6.    Ông Vũ Quang Lãm, Trưởng phòng Đầu tư sửa chữa, Sở Tài chính, Thành viên;

7.    Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng, Thành viên;

8.    Ông Lê Quốc Tuấn, Trưởng phòng Thẩm định dự án, Sở Xây dựng, Thành viên;

9.    Bà Vũ Ngọc Dung, Trưởng phòng Quản lý kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Phan Trường Sơn, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng, Thành viên;

11. Bà Phạm Thị Bích Liễu, Phó Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

12. Bà Đoàn Hồng Anh, Phó Trưởng phòng Đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Hương Nhi, Phó Trưởng phòng Đầu tư sửa chữa, Sở Tài chính, Thành viên;

14. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên;

15. Ông Phạm Quốc Chương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

Ngoài ra các thành viên nêu trên, khi cần thiết, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia mời đại diện các cơ quan có liên quan tham gia Tổ Chuyên gia như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương;  Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố; Ban Quản lý các Khu đô thị mới; UBND các quận, huyện nơi có dự án phát triển nhà ở thuộc phạm vi được giao quản lý.

Đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố có trách nhiệm xem xét đánh giá hồ sơ năng lực của nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở thương mại.

Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Tổ Chuyên gia có trách nhiệm tổ chức lập phương án đấu thầu, hồ sơ mời thầu của từng dự án cụ thể; tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu, xây dựng các tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ thể trên cơ sở nội dung của hồ sơ mời thầu và các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ để xem xét, chấm điểm đối với từng hồ sơ dự thầu, sau khi có kết quả đấu thầu, Tổ Chuyên gia có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại; tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của chủ đầu tư theo quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để hỗ trợ Tổ Chuyên gia trong trường hợp cần thiết; và lập dự toán chi phí tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cho từng dự án cụ thể mà Tổ Chuyên gia làm bên mời thầu.

Các thành viên của Tổ Chuyên gia theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan được giao có trách nhiệm theo dõi quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền, Tổ Chuyên gia có trách nhiệm báo cáo ngay Ủy ban nhân dân thành phố để được xem xét, giải quyết.

Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng và chịu trách nhiệm trước UBND phố về kết quả thẩm định hồ sơ năng lực của nhà đầu tư và kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm