title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Tổ công tác nghiên cứu hình thức đấu giá trực tuyến
Thứ năm, 11/07/2019, 01:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ thành lập Tổ công tác nghiên cứu về hình thức đấu giá trực tuyến do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu làm Tổ trưởng.

Tổ công tác này có nhiệm vụ nghiên cứu quy định và thực tiễn về đấu giá trực tuyến, đề xuất UBND TP quy định chi tiết về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; rà soát quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan để đảm bảo có biện pháp xử lý khi có vi phạm, tránh trường hợp như chế định Thừa phát lại; tiên phong thực hiện đấu giá trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp để qua đó có thực tiễn quản lý nhà nước; nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài và rà soát các vấn đề khác có liên quan.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa