title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường
Thứ sáu, 02/03/2012, 22:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - UBND thành phố ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trụ sở đặt tại 137 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất trên địa bàn thành phố. Thực hiện dịch vụ phân tích về môi trường; Tham gia thực hiện công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Xây dựng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường thành phố; Thống nhất quản lý số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cập nhật dữ liệu về chất lượng môi trường; lập bản đồ ô nhiễm phục vụ yêu cầu thông tin và dự báo chất lượng môi trường; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra môi trường, ứng phó các sự cố về môi trường trên địa bàn thành phố; Cung ứng dịch vụ và tư vấn về môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; Nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân tích, quan trắc, giám sát môi trường; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm