title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
Thứ năm, 09/02/2012, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/1/2012.

Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu có con dấu hình Quốc huy, hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Ủy ban ban hành.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tư vấn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực.

Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; các chiến lược, chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu; chương trình tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng, suy thoái rừng và các chương trình khác có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, đàm phán gia nhập điều ước, tổ chức quốc tế về biến đổi khí hậu.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm