title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thanh tra Sở QHKT tiến hành thanh tra nội bộ
Thứ sáu, 24/06/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) - Thực hiện Quyết định số 1301/QĐ-SQHKT ngày 16/5/2011 của Giám đốc Sở, Đoàn thanh tra đề ra Kế hoạch thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác tổ chức tại Văn phòng Sở và thực thi công vụ tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc.
Nội dung

 

Mục đích của thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện quy hoạch hiện nay để kiến nghị điều chỉnh về cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước, đồng thời nhằm tìm ra những vướng mắc, những mặt chưa làm được trong quá trình thực thi công vụ.
Trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
Được biết, đối tượng thanh tra gồm: phòng Quản lý Quy hoạch Khu trung tâm, phòng Quản lý Quy hoạch khu vực 1, phòng quản lý Quy hoạch khu vực 2 và Văn phòng Sở và các đơn vị , tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.
Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2008 đến nay. Thời hạn thanh tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định Thanh Tra (trừ những ngày nghỉ theo quy định).
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm