title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới không quá 60 ngày
Thứ ba, 18/12/2018, 23:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên, Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới (KĐTM) hoặc Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền đô thị nơi có dự án và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan. Sau khi thẩm định, Ban quản lý hoặc Sở xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép đầu tư. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được giảm từ 90 ngày làm việc xuống còn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm thời hạn thẩm định: 40 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư: 20 ngày làm việc).

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha, Ban quản lý hoặc Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền đô thị nơi có dự án và ý kiến của các Sở, ngành liên quan. Sau khi thẩm định, Ban quản lý hoặc Sở Xây dựng trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định cho phép đầu tư. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được giảm từ 65 ngày làm việc xuống 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm thời hạn thẩm định: 30 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư: 15 ngày làm việc).

Quy định mới nêu rõ đối với thủ tục này, số lượng hồ sơ phải nộp là 1 bộ. Thành phần hồ sơ gồm có: Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án KĐTM (theo mẫu); Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án KĐTM của UBND cấp tỉnh; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; Dự án đầu tư KĐTM gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở.

Việc quy định cụ thể, rõ ràng cách thức, trình tự thực hiện như trên sẽ tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận, nhanh chóng thực hiện thủ tục, giảm thời gian, chi phí tuân thủ.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng quy định rõ: thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, và thủ tục thỏa thuận kiến trúc quy hoạch giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình được giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.

Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản là 15 ngày. Thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản giảm từ 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm