title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Thông báo Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X
Thứ tư, 03/04/2019, 07:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 30 tháng 3 năm 2019 để thảo luận, góp ý thông qua 4 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình, gồm:

(1) Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố quý 1; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019 và rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá; (2) Các kế hoạch về công tác nhân sự; chuẩn bị văn kiện; tổ chức phục vụ Đại hội của 3 tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI; (3) Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước quý 1 năm 2019; (4) Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố quý 1; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019

Với sự lãnh đạo của Thành ủy và tổ chức chỉ đạo của chính quyền các cấp, các hoạt động chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 đã được tổ chức chu đáo, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp trong dịp tết.

Ngay từ đầu năm, ngày 12 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương đã làm việc với thành phố về kết quả 1 năm thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội. Qua đó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thành phố phát triển nhanh, bền vững vì cả nước.

Lãnh đạo thành phố tổ chức đi thăm và làm việc với hầu hết quận - huyện, sở - ngành và một số dự án lớn (tuyến đường sắt đô thị, dự án chống ngập...); thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo như: Hội nghị thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hội thảo khoa học nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Hội thảo quốc tế về đối tác công tư (PPP) trên một số lĩnh vực; tổng kết đợt thi đua cao điểm 3 tháng (tháng 11-2018 - 1-2019) các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính. Thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động thi đua sáng tạo năm 2019; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các quận - huyện, sở - ngành tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đánh giá, nhận định những chỉ tiêu nào đã hoàn thành, những chỉ tiêu nào cần phải nỗ lực phấn đấu, xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm 2019 và năm 2020 để hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đã tập trung cao độ cho việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 324.497 tỷ đồng, tăng 7,64%, tương đương cùng kỳ. Tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ trong GRDP chiếm 63,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,5%, khu vực nông nghiệp chiếm 0,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 14,7%. Hoạt động thu ngân sách đạt hiệu quả, ước đạt 98.365 tỷ đồng, đạt 24,65% dự toán, tăng 7,18% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 24,11% dự toán).

Tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khá tích cực, có 8.639 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 147.000 tỷ đồng (tăng 2,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 46% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 1,55 tỷ USD (tăng 20,4% so với cùng kỳ). Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,6%). 

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội”, hầu hết các sở - ngành, quận - huyện đều tổ chức triển khai mạnh mẽ, với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả tích cực và rất có ý nghĩa, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quý 1 năm 2019 của thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức mà thành phố đang đối diện và cần tập trung giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển:

- Trong 9 ngành dịch vụ trọng yếu của thành phố chỉ có 3 ngành tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, 6 ngành tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ là: thương mại 7,7% (cùng kỳ 7,8%); tài chính ngân hàng và bảo hiểm 9,1% (cùng kỳ 9,9%), vận tải kho bãi 6,6% (cùng kỳ 9,1%), du lịch 8,4% (cùng kỳ 11,7%), bất động sản 6,9% (cùng kỳ 9,3%), dịch vụ y tế 6,7% (cùng kỳ 7,1%).

- Tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào thành phố đạt được những kết quả tích cực xét về quy mô vốn đầu tư, góp phần quan trọng trong việc giữ vững tốc độ tăng trưởng của GRDP thành phố. Tuy nhiên, tiềm năng còn lớn, nhất là đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với vị thế và nhu cầu của thành phố. Năm 2010 đầu tư nước ngoài chiếm 19% tổng đầu tư xã hội, năm 2015 là 15% và năm 2018 là 13,6%. Nguyên nhân hàng đầu là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao không đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn.

- Thu hút đầu tư đạt cao (33% GRDP), nhưng tỷ trọng vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đạt rất thấp. Trong quý 1 năm 2019, vốn đầu tư đăng ký và bổ sung cho lĩnh vực chế biến, chế tạo chỉ chiếm khoảng 3%, trong khi cho bất động sản là 30%. Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến, chế tạo chỉ chiếm 8% trên tổng vốn đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ cản trở sự phát triển của công nghiệp và xuất khẩu của thành phố trong các năm sắp tới.

- Vị thế một trung tâm xuất khẩu của thành phố ngày càng giảm sút. Năm 2006, xuất khẩu của thành phố chiếm hơn 43% của cả nước, năm 2010 là 31%, năm 2015 là 18% và năm 2018 chỉ còn 15,6%.

Đây thực sự là những thách thức rất lớn đối với phát triển kinh tế của thành phố trong 12 năm tới. Thành phố phải khẩn trương xây dựng mới một khu công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển sản xuất, xuất khẩu và quy hoạch hạ tầng cho dịch vụ đáp ứng sự phát triển của các ngành dịch vụ (du lịch, văn phòng, giáo dục, y tế, giải trí, thương mại).

- Tình hình tội phạm mặc dù được kéo giảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp. Đặc biệt gần đây ngành công an triệt phá một số tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy với quy mô rất lớn. Xuất hiện nguy cơ thành phố trở thành điểm trung chuyển, tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia.

2. Về rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, triển vọng đến năm 2020 và 7 Chương trình đột phá

2.1 Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X có 13 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế - xã hội, qua rà soát có thể thấy, nếu nỗ lực phấn đấu có thể hoàn thành 11/13 chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Trong đó 6 chỉ tiêu vượt và 5 chỉ tiêu đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Chỉ tiêu sản phẩm nội địa bình quân đầu người (GRDP/người) không đạt, một nguyên nhân là do khi xây dựng chỉ tiêu đã không tính tới việc dân số sẽ tăng 1 triệu người sau 5 năm.

Chỉ tiêu về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền thể hiện qua 3 chỉ số thuộc tốp 5 tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước (chỉ số cạnh tranh địa phương - PCI, chỉ số hiệu quả quản trị công - PAPI và chỉ số cải cách quản trị công - PAR-index) nhiều khả năng sẽ không hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ.

Trong thời gian tới, cần quyết liệt thực hiện đột phá trong cải cách hành chính và chính quyền điện tử để tiến tới gần hơn các chỉ tiêu này (chỉ số cạnh tranh địa phương của thành phố năm 2015 đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố, năm 2016, 2017 đứng thứ 8/63, năm 2018 đứng thứ 10/63 - tụt hạng).

2.2 Về thực hiện 7 Chương trình đột phá

Sau hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ thành phố (tháng 7-2018) Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp tục chỉ đạo, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu của 7 Chương trình đột phá và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập: có 6 chỉ tiêu với 12 chỉ tiêu thành phần, triển vọng sẽ đạt 11 chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu chưa đo lường được (chỉ tiêu tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo). Các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 392-KL/TU ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về chương trình này. Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp sáng tạo và quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố theo tiến độ đã đề ra.

- Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Mới phê duyệt 3/6 chương trình thành phần của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 2019 - 2020, chưa có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không làm trong cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao; chưa có kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu bồi dưỡng 27.000 lượt doanh nhân.

Ủy ban nhân dân thành phố cần khẩn trương triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu này, cần bổ sung nhiệm vụ xây dựng Chương trình đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế tại thành phố giai đoạn 2020 - 2025; trước hết, cần tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc về đào tạo nhân lực du lịch trình độ quốc tế vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại thành phố.

- Chương trình cải cách hành chính: Đã ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2019 của các quận - huyện, sở - ngành và Ủy ban nhân dân thành phố với các chỉ tiêu đồng bộ, triệt để. Chỉ tiêu năng lực cạnh tranh địa phương của thành phố năm 2018 bị tụt hạng, xếp thứ 10/63, đòi hỏi năm 2019 và 2020 thành phố phải phấn đấu quyết liệt để đạt vị trí thứ 5 vào năm 2020. Đây là trách nhiệm chính trị, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố.

- Chương trình giảm ngập nước: đã thực hiện giảm 21/37 điểm ngập nước trên địa bàn thành phố, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các điểm còn lại từ nay đến năm 2020. Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Ban Dân vận Thành ủy thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động này từ tháng 4-2019. Các quận, huyện thực hiện bàn giao mặt bằng vào tháng 6-2019 để dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2020.

- Chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông: đã làm xong 130,73km/272km đường bộ, xây dựng mới 53/76 cây cầu, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn thành 272km đường giao thông và 76 cây cầu. Về chỉ tiêu khối lượng vận tải hành khách công cộng mới đạt 9,6% nhu cầu đi lại so với chỉ tiêu là 15% khó đạt. Cần có giải pháp mới để thực hiện trong 2 năm 2019 - 2020.

Việc triển khai các dự án đầu tư khép kín 14km đường Vành đai 2 trên địa bàn thành phố thực hiện quá chậm, cần có giải pháp đột phá để kết nối xong trong 2 năm tới. Hỗ trợ quyết liệt các nhà đầu tư Nhật Bản để dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 hoàn thành vào cuối năm 2020, vận hành thử nghiệm vào đầu năm 2021. Về chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông các quận - huyện cần có đánh giá giảm về tai nạn giao thông do người địa phương mình gây ra.

- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: hoàn thành 4/16 chỉ tiêu, 2/16 chỉ tiêu khó hoàn thành, trong đó có “chỉ tiêu 80% tổng số lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý”. Cần phải đẩy mạnh xã hội hóa và áp dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện.

- Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Chỉ tiêu di dời 20.000 căn nhà ven và trên kênh rạch, đến nay mới hoàn thành 1.860 căn (9,3%). Chỉ tiêu cải tạo, nâng cấp và xây mới 237 chung cư cũ mới đạt 57/237 chung cư (24%).

Ủy ban nhân dân thành phố cần thống nhất cách làm và xác định rõ mục tiêu, yêu cầu để nhà đầu tư đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả; cần xác định rõ những việc nào thuộc trách nhiệm thành phố giải quyết, những việc nào thuộc trách nhiệm quận - huyện, cần tăng tính tự chủ cho các quận - huyện và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cần bổ sung tiêu chí quản lý các công trình xây dựng ở các quận - huyện với chỉ tiêu cụ thể năm 2019 và năm 2020, giảm và tiến tới chấm dứt xây dựng không phép, trái phép. 

+ Sử dụng lực lượng thanh tra xây dựng theo phương thức mới. Ủy ban nhân dân thành phố cần khẩn trương phê duyệt đề án thí điểm chuyển phần lớn thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng về quận, huyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

+ Rà soát, xây dựng và quản lý thực hiện tốt các quy hoạch 1/5000, 1/2000 trên địa bàn thành phố làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng đúng pháp luật.

+ Về khó khăn trong quy trình bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng: cần khẩn trương báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về quy trình rút gọn thí điểm; xác định kinh phí triển khai trong 2 năm tới và tiến hành công khai, minh bạch khi thực hiện.

+ Rà soát, hoàn thiện các chính sách di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, di dời chợ, cải táng, bốc mộ trong khu dân cư, thực hiện theo phương châm 3 bên cùng có lợi: có lợi cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, có lợi cho doanh nghiệp tham gia, có lợi cho cộng đồng dân cư liên quan; tăng cường hợp tác công tư tạo sự đồng thuận cao hơn trong nhân dân khi thực hiện.

3. Về một số công việc trọng tâm trong năm 2019

(1) Tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua, phong trào lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực thi công việc.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” tạo sự chuyển biến rõ rệt để cải thiện hình ảnh của thành phố.

(2) Tập trung thực hiện 19 nội dung giám sát lĩnh vực kinh tế - xã hội và việc thực hiện Chương trình giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp thành phố năm 2019 đã được Ban Thường vụ Thành ủy kết luận (Kết luận số 417-KL/TU ngày 19 tháng 2 năm 2019 và Thông báo số 3150-TB/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019).

Căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, định kỳ 3 tháng, thực hiện cập nhật dữ liệu điện tử để công khai thông tin về kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra bằng hình thức thích hợp, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện của toàn hệ thống chính trị.

(3) Tiếp tục tăng cường thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy tại các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt. Các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định 1374, tổ chức giám sát chuyên đề đối với các đơn vị có nhiều thông tin phản ánh hoặc chậm chỉ đạo giải quyết các nội dung thông tin phản ánh.

(4) Tìm kiếm những giải pháp và thay đổi cách tiếp cận để thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào thành phố. Tiến hành xác định từ 10 đến 15 nhà đầu tư lớn nước ngoài để mời gọi đầu tư vào các ngành chế tạo, dịch vụ trọng yếu. Chủ động cử các đoàn lãnh đạo thành phố đến một số quốc gia để gặp gỡ, mời gọi đầu tư; đưa ra những điều kiện cụ thể về quỹ đất, giá thuê đất, nguồn lực lao động… để thu hút các nhà đầu tư vào các dự án sản xuất và dịch vụ có quy mô lớn.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua tiếp tục tổ chức các hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp thành phố sản xuất các sản phẩm hỗ trợ và các công ty lớn của các quốc gia như Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Mỹ... để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về lợi ích của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh.

(5) Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học để tìm kiếm các giải pháp mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030 như: tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lần thứ 2 vào tháng 5-2019 để xây dựng chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo của thành phố; Hội thảo về quy hoạch cây xanh, công viên và chiếu sáng, về chương trình nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người sau 5 năm, về du lịch thông minh…

Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Hà Lan trong việc xây dựng các công trình công cộng có nhiều chức năng, qua đó thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp, giảm đáng kể áp lực chi từ ngân sách nhà nước.

Cần khẩn trương đánh giá quy hoạch hạ tầng cho phát triển các ngành dịch vụ của thành phố giai đoạn 2000 - 2018, đề xuất giải pháp và lộ trình quy hoạch hạ tầng dịch vụ cho các ngành dịch vụ (du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, chăm sóc sức khỏe, giải trí, thiết kế...).

Chấm dứt tình trạng giao chỉ tiêu phát triển dịch vụ và thu ngân sách từ kinh tế dịch vụ nhưng không đảm bảo hạ tầng cho phát triển dịch vụ, gây xung đột lợi ích giữa đảm bảo nhà ở, môi trường của người dân và phát triển kinh tế dịch vụ, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Rà soát, tái cơ cấu lại quy hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch và quy chuẩn các công trình xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đa chức năng; quy hoạch không gian phát triển  (trên mặt đất, dưới mặt đất, trên mặt nước, dưới mặt nước); thu hút mạnh mẽ sự tham gia của người dân, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

(6) Về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội năm 2019:

- Quyết liệt triển khai thực hiện 11 nội dung đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào năm 2018.

- Năm 2019, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các nội dung còn lại theo Kế hoạch số 8127-KH/UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất Quốc hội xem xét tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý để tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2021 - 2030. Nghiên cứu và đề xuất phương án khả thi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu, bia trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng cơ chế, chính sách bổ sung, điều chỉnh trình Hội đồng nhân dân thành phố để triển khai thực hiện bồi thường, tái định cư cho một số người dân liên quan đến xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao thành phố.

- Tổ chức thi tuyển công chức thành phố, kể cả ở khối đảng, đoàn thể để bổ sung nhân sự vào các vị trí việc làm cần nâng cao chất lượng và thay thế.

(7) Phát huy vai trò báo chí thành phố Hồ Chí Minh để thông tin đầy đủ, kịp thời, có tính xây dựng về phát triển của thành phố và cả nước, phản ánh được tiếng nói của nhân dân trong việc chống tham nhũng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện truyền thông cổ vũ sáng tạo, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ động thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, môi trường đầu tư, chính sách phát triển... để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và đồng thuận, chung sức, chung lòng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tháng 4-2019, Trung tâm Báo chí thành phố sẽ đi vào hoạt động. Thành phố có chương trình hỗ trợ báo chí truyền thông, cổ vũ sáng tạo, khát vọng vươn lên, đấu tranh chống tham nhũng, phát triển xã hội bền vững. 

(8) Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Trong tháng 4-2019, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của thành phố. Trong quý 2 năm 2019, tổ chức 2 hội nghị chuyên đề: Hội nghị về tệ nạn mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy và các giải pháp phòng, chống mới; Hội nghị chuyên đề về khai thác cát không phép và trái phép. 

4. Về kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban, xác định những nội dung công việc chủ yếu và tiến độ thời gian để hoàn thành. Các tiểu ban phải chủ động triển khai hiệu quả các nội dung công việc đã xác định, góp phần chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu.

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TPHCM

Tin mới hơn
Tin đã đưa