title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thông tư hướng dẫn kiểm định, giám định chất lượng công trình
Thứ sáu, 13/05/2011, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) –  Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD nhằm hướng dẫn các cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Thông tư nêu rõ các trường hợp phải kiểm định, bao gồm: các công trình có sự có, có tranh chấp, định kỳ kiểm định trong quá trình sử dụng, cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình, phúc tra khi có nghi ngờ về chất lượng, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, còn có 02 trường hợp phải thực hiện việc giám định, đó là: khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc người tiến hành tố tụng (giám định tư pháp xây dựng), và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.
Ngoài ra, thông tư còn nêu rõ bắt buộc phải thực hiện kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng đối với các hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011 và thay thế Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Điều 5, Điều 6 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; điểm b khoản 2 Điều 4 và Điều 8 Thông tư số 35/2009/TT-BXD.
Các công trình đang được thực hiện chứng nhận theo quy định của Thông tư số 16/2008/TT-BXD vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định của Thông tư số 16/2008/TT-BXD.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm