title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thử nghiệm xử lý liên thông điện tử đối với hồ sơ thuộc 21 quy trình
Thứ sáu, 26/07/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo triến khai thử nghiệm việc xử lý liên thông điện tử đối với hồ sơ giữa sở, ban, ngành với UBND TP, Văn phòng UBND TP thuộc 21 quy trình nội bộ đã được duyệt trong thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 31/8/2019.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm tiếp nhận và xử lý liên thông điện tử đối với 100% hồ sơ thuộc 21 quy trình nội bộ này.

Trong thời gian thử nghiệm, các cơ quan cần bố trí nhân sự, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo việc thử nghiệm được hiệu quả; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý hồ sơ, có giải pháp bảo đảm việc thử nghiệm không làm ảnh hưởng, chậm trễ tiến độ giải quyết hồ sơ.

* UBND TP cũng ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: 3 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực khoáng sản, 3 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và 1 thủ tục bị bãi bỏ (do được thay thế) trong lĩnh vực khoáng sản.

Tin mới hơn
Tin đã đưa