title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố
Thứ ba, 18/12/2018, 23:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – HĐND TP.HCM khóa VII, kỳ họp thứ 19 đã thông qua nội dung Tờ trình của UBND thành phố về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Trường hợp giao đất, cho thuê đất, đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích nhỏ hơn 500m2 , tại quận có mức thu 50.000đồng/hồ sơ, tại huyện là 25.000 đồng/hồ sơ; diện tích từ 500m2 trở lên tại quận có mức thu 500.000đồng/hồ sơ, tại huyện là250.000 đồng/hồ sơ. Đối với tổ chức, mức thu  2.000.000 đồng/hồ sơ với diện tích nhỏ hơn 10.000m2 ; diện tích từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2 thu 3.000.000 đồng/hồ sơ; diện tích từ 100.000m2 trở lên thu 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất, đối với tài sản có giá trị đến 1 tỷ đồng thu 50.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị từ trên 1 đến 5 tỷ đồng thu 100.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị từ trên 5 đến 10 tỷ đồng thu 2.100.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị trên 10 tỷ đồng thu 3.100.000 đồng/hồ sơ.

Đơn vị thu phí được để lại 50% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 50%. Phần phí để lại, đơn vị thu quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25- 5- 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24- 7- 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm