title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sớm hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu
Thứ hai, 13/02/2012, 23:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Chiều 11-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ TN-MT hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, chương trình nhiệm vụ công tác năm 2012 của ủy ban và những năm tiếp theo. Tiếp thu hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trình Thủ tướng phê duyệt triển khai thực hiện, đồng thời cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu để công bố công khai toàn dân biết.

Bộ TN-MT chủ trì thẩm định các dự án, đề án liên quan đến đối phó về biến đổi khí hậu; phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, ban hành các thông tư liên quan đến việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ KH-ĐT tiếp tục tiếp thu, sớm hoàn thiện khung chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Được biết, dự thảo kế hoạch hành động quốc gia đã xác định những nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2012 – 2020 như: thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó với thiên tai và nước biển dâng; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh về nước; ưu tiên chống ngập cho các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa.

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường năng lực quản lý về biến đổi khí hậu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực; huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức cộng đồng.

Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách về biến đổi khí hậu, đánh giá tác động, xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động về biến đổi khí hậu, đa dạng hóa các nguồn lực và tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu...

TTXVN

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm