title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thuận chủ trương phê duyệt từng dự án thành phần thuộc dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2)
Thứ sáu, 08/10/2010, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM đã có văn bản thuận chủ trương phê duyệt từng dự án thành phần thuộc Dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2).

Theo đó, chấp thuận chủ trương cho phép Chủ đầu tư Dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) được phép trình cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt từng Dự án thành phần thuộc Dự án tổng thể Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2).

Được biết, tổng mức đầu tư của Dự án Tổng thể Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi ước tính (năm 2009) là 22.480 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên địa bàn các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án là trong năm 2015.

Dự án Tổng thể Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) gồm 07 dự án thành phần, cụ thể:

+ Dự án thành phần 1: Xây dựng kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai bờ kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

+ Dự án thành phần 2: Xây dựng 02 cống điều tiết kết hợp âu thuyền tại cửa sông Vàm Thuật và cửa rạch Nước Lên.

Riêng dự án thành phần 2 là hạng mục thuộc Dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008, hạng mục này cần phải triển khai ngay trong năm 2011 để đưa vào vận hành trong năm 2012, do đó cần phải duyệt riêng như 01 dự án độc lập để có thể theo kịp tiến độ của dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM do Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố đang triển khai.

+ Dự án thành phần 3: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và ngăn triều lưu vực từ cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm.

+ Dự án thành phần 4: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và ngăn triều lưu vực từ cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm.

+ Dự án thành phần 5: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây Sài Gòn.

+ Dự án thành phần 6: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và trạm bơm lưu vực Tham Lương – Bến Cát. Dự án thành phần 6 này đã được tách dự án riêng để vận hành độc lập với nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương – Bến Cát.

+ Dự án thành phần 7: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và trạm bơm khu vực Tây Sài Gòn.

Các dự án thành phần 1, 3, 4, 5, 7 thuộc Dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) có thể độc lập vận hành, khai thác và phân kỳ đầu tư theo tiến độ để phát huy hiệu quả đầu tư của từng Dự án.

MC

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm