title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
Thứ tư, 31/07/2019, 07:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
Người ký
Ngày hiệu lực 31/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư ngân sách TP phân cấp có mục tiêu từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết cho UBND các quận-huyện để thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thỏa điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.
Nội dung

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao thông báo cho UBND các quận-huyện danh mục các dự án đã được chấp thuận chủ trương nói trên và hướng dẫn UBND các quận-huyện thực hiện dự án.

UBND quận-huyện có trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cắt giảm các dự án không khả thi và thay bằng các dự án mới.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm