title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện các giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2021
Thứ tư, 05/05/2021, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Công văn số 3158/UBND-KSTT ngày 1/8/2019 của UBND TP về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số B1 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; công bố kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, cũng như các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh.

UBND TP cũng yêu cầu cần duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp và góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

DTCQ

Tin mới hơn
Tin đã đưa