title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022 - 2025
Thứ năm, 23/06/2022, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

Chương trình nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác y tế trường học, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; nâng cao trình độ, năng lực triển khai thực hiện công tác y tế trường học cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác y tế trong các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

NDN

Tin mới hơn
Tin đã đưa