title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện chuyển tiếp công tác giải quyết hồ sơ dự án hạ tầng kỹ thuật trong thời gian bàn giao chức năng quản lý nhà nước cho Sở Xây dựng
Thứ ba, 02/04/2019, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Xây dựng thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải bàn giao cũng như ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải trước đây liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh).

Việc này nhằm kịp thời xử lý công việc chuyển tiếp, tránh tình trạng ùn ứ công việc trong thời gian thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định có liên quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý được chuyển từ Sở Giao thông vận tải và Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP qua Sở Xây dựng.

 

* UBND TP cũng ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở y tế công lập trong thời hạn 12 tháng.

 

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa