title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thực hiện dự án chống sạt lỡ kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4
Thứ bảy, 03/09/2011, 21:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất tại phường 27, quận Bình Thạnh và giao đất cho UBND quận Bình Thạnh để thực hiện dự án chống sạt lỡ kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4.

Theo đó, thu hồi phần diện tích 512,9 m2 tại phường 27, quận Bình Thạnh của các tổ chức có đất bị ảnh hưởng dự án chống sạt lỡ kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4, gồm: Đoạn 1.2: 304 m2 do Cục Hành chính – Quản trị II – Văn phòng Chính phủ đăng ký sử dụng, 41,4 m2 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí sử dụng; Đoạn 1.4: 166,7 m2 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sử dụng. Giao 18.173,7 m2 cho UBND quận Bình Thạnh (gồm phần diện tích đất đã được UBND quận Bình Thạnh thu hồi của các hộ gia đình cá nhân và của các tổ chức nêu trên) để tổ chức triển khai thực hiện dự án chống sạt lỡ kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4.

UBND quận Bình Thạnh có trách nhiệm tổ chức việc bồi thường và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm